ТОВ "УКРЕКОБУДІНВЕСТ" надає наступні види послуг:

 

Операції з цінними паперами:

1. Обслуговування та ведення рахунків в цінних паперах:

  • послуги ліцензованого депозитарію;

  • організація випуску різних видів цінних паперів, а також первинного публічного розміщення цінних паперів (вихід на IPO);

  • формування звітів та довідкових матеріалів, що характеризують облік цінних паперів;

  • складання особливої ​​інформації;

  • інформаційне та організаційне забезпечення проведення загальних зборів акціонерів;

  • складання переліку осіб, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, і переліку осіб, які мають право на отримання доходів за цінними паперами;

  • облік нарахованих та виплачених доходів за іменними цінними паперами;

  • організація забезпечення виплати доходів зареєстрованим особам;

  • консультування з питань обігу цінних паперів та обліку прав їх власників;

  • лістинг і підтримка цінних паперів ПАТ на фондових біржах.

 

2. Супровід угод за участю професійного торговця цінних паперів.

3. Розміщення інформації про емітента цінних паперів.

4. Оптимізація бізнес-процесів.

 

«УКРЕКОБУДІНВЕСТ»