Аудиторська фірма «БЛИСКОР ГАРАНТ» створена у 1993 році шляхом об'єднання досвіду і особистих досягнень однодумців в області аудиту, судово-бухгалтерських експертиз, бухгалтерського обліку та права.

 

Аудиторська фірма «БЛИСКОР ГАРАНТ» має різновекторну спеціалізацію, а саме:

  • будівництво;

  • телекомунікації;

  • нафтогазова промисловість, енергетичний сектор;

  • житлово-комунальне господарство;

  • інвестиційна, торгова, виробнича, банківська, видавнича, туристична, спортивна, телемедійная діяльність;

  • діяльність представництв іноземних фірм і компаній, бюджетних та благодійних організацій, державних підприємств і ін.

 

http://www.bliscorgarant.com