ТОВ «Укрекобудінвест» - Депозитарна установа, яка є правонаступником ЗБЕРІГАЧА та здійснює безпосередню діяльність Депозитарної установи з 12.10.2013р. (ліцензія, видана Національною  комісією з цінних паперів та фондового ринку серії АЕ №263416 від 01.10.2013р.,  термін дії з 12.10.2013 року необмежений).

ТОВ «Укрекобудінвест» фактично є послідовником діяльності РЕЄСТРАТОРА ТОВ «Екоінвест», що починав роботу  на фондовому ринку у 1996 році.

Увібравши накопичений досвід, зв’язки та, продовжуючи комплексне обслуговування учасників ринку цінних паперів, запрошуємо до співпраці.

 

На сьогоднішній день Депозитарна установа здійснює обслуговування рахунків у цінних паперах більше 150 емітентів та близько 64000. рахунків фізичних та юридичних осіб.

 

Фахівці товариства мають великий досвід роботи на фондовому ринку та сертифіковані відповідно до вимог діючого законодавства.

 

ТОВ «УКРЕКОБУДІНВЕСТ» має такі ліцензії:    

- ЛІЦЕНЗІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ КОМІСІЇ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ: серія АЕ № 263416, дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії – 01.10.2013 р. № 2121, на здійснення виду діяльності - "Професійна діяльність на фондовому ринку – депозитарна діяльність: "Депозитарна діяльність депозитарної установи", строк дії ліцензії з 12.10.2013 року необмежений; 

- РІШЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ КОМІСІЇ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ № 989, дата прийняття РІШЕННЯ про видачу ліцензій  на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами ТОВ «УКРЕКОБУДІНВЕСТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 34355660) – 10.07.2015 р., текст пункту 1. РІШЕННЯ: "1. Видати з 16.07.2015 ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРЕКОБУДІНВЕСТ» (04116, м. Київ, вул. Старокиївська, будинок 10; ідентифікаційний код юридичної особи 34355660) ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме: брокерської діяльності, дилерської діяльності.", строк дії ліцензії з 16.07.2015 року необмежений.