Професійна діяльність Аудиторської фірми «ГАРАНТ-АУДИТ» легалізована відповідно до вимог законодавства України та завірена:

 

Згідно Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» № 2258-VIII від 21.12.2017 р., в Україні створено оновлений Реєстр аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності.

Аудиторська фірма «ГАРАНТ-АУДИТ» включена в розділ Реєстру «суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес» за номером 3838. 

Посилання: https://www.apu.com.ua/subjekty-audytorskoi-dijalnosti-jaki-majut-pravo-provodyty-obovjazkovyj-audyt-finansovoi-zvitnosti-pidpryjemstv-shho-stanovljat-suspilnyj-interes/.

ТОВ «ГАРАНТ-АУДИТ» має 17 штатних кваліфікованих працівників, які можуть залучатися до виконання завдань з аудиту, з них 10 аудиторів, а саме:

1. Ліщенко Тетяна Вікторівна (номер в Реєстрі АПУ 101525)
2. Вигнан Дмитро Васильович (номер в Реєстрі АПУ 101510)
3. Кошембар Людмила Олексіївна (номер в Реєстрі АПУ 101516)
4. Лазарев Олексій Борисович (номер в Реєстрі АПУ 101518)
5. Лисенко Тетяна Анатоліївна (номер в Реєстрі АПУ 101793) 
6. Морозова Марина Вікторівна (номер в Реєстрі АПУ 100474) 
7. Краснобрижа Інга Віталіївна (номер в Реєстрі АПУ 101741) 
8. Бондарева Олена Леонідівна (номер в Реєстрі АПУ 101521)
9. Бучок Ірина Василіївна (номер в Реєстрі АПУ 101583)
10. Бригінець Людмила Миколаївна (номер в Реєстрі АПУ 101584)

IFA LishchenkoTV.JPG
Сертификат DipIFRS, ICFM.png
Диплом ДипИФР Инга Краснобрижая.jpg
Диплом ДипИФР Семенва Елена.jpg