Обов'язковий аудит - перевірка по підтвердженню достовірності фінансової звітності підприємств для третіх осіб згідно вимог законодавства України - один з основних напрямків діяльності Аудиторської фірми «ГАРАНТ-АУДИТ».

 

Проведення такого аудиту є обов'язковим для:

 • Підприємств - емітентів, цінні папери яких допущені до біржових торгів на фондових біржах або щодо цінних паперів яких здійснено публічну пропозицію;

 • Банків, страхових компаній;

 • Недержавних пенсійних фондів;

 • Інших фінансових установ (крім інших фінансових установ та недержавних пенсійних фондів, які належать до мікропідприємств і малих підприємств);

 • Великих підприємств в значенні, наведеному в Законі України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні";

 • Середніх підприємств та фінансових установ;

 • Публічних акціонерних товариств;

 • Професійних учасників фондового ринку (КУА, торговців цінних паперів, депозитарних установ, організаторів торгів на фондовому ринку);

 • Фінансових компаній - управителів ФФБ та ФОН;

 • Факторингових компаній;

 • Кредитних установ та Ломбардів;

 • Засновників (юридичних осіб) професійних учасників ринку цінних паперів, фінансових установ (у т.ч. банків).

ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ:


- Аудиторська перевірка підприємств, що становлять суспільний інтерес - від 125000 грн.
- Аудиторська перевірка компаній з управління активами - від 30000 грн.
- Аудиторська перевірка корпоративних інвестиційних фондів  - від 30000 грн.
- Аудиторська перевірка пайових інвестиційних фондів  - від 25000 грн.
- Аудиторська перевірка фінансових компаній - від 35000 грн.
- Аудиторська перевірка торгівців цінними паперами - від 30000 грн.
- Аудиторська перевірка приватних акціонерних товариств  - від 30000 грн.

- Аудиторська перевірка середніх підприємств - від 40000 грн.
- Аудит при реорганізації, ліквідації, банкрутстві підприємств - від 20000 грн.
- Підтвердження ліквідаційного балансу  - від 16000 грн.