Аудиторська фірма «ГАРАНТ-АУДИТ» надає також наступні аудиторські послуги:

 

 • Аудит за завданням іноземних аудиторських компаній, в т.ч. для цілей включення українських компаній в консолідовану звітність іноземної (міжнародної) групи;

 • Аудит за спеціальним завданням (перевірка конкретних областей за завданням замовника) з написанням звіту з перевірки;

 • Податковий аудит (перевірка правильності обчислення податків, ведення податкового обліку, заповнення податкової звітності);

 • Оглядова перевірка звітності з написанням листа керівництву за виявленими порушеннями і помилками;

 • Перевірка на предмет виявлення ризиків шахрайства (за завданням замовника) з написанням звіту з перевірки;

 • Перевірка не фінансової звітної інформації з написанням листа керівництву;

Аутсорсинг виконання функцій внутрішнього аудиту:

 1. за спеціальним завданням;
 2. в якості систематичної діяльності;

 • Постановка і комплексне методологічне забезпечення ведення обліку;

 • Розробка облікових політик;

 • Аутсорсинг ведення бухгалтерського обліку;

 • Аудиторський і бухгалтерський супровід процесів придбання, злиття, поглинання, виділення, ліквідації;

 • Трансформація, консолідація звітності відповідно до МСФЗ (IAS / IFRS);

 • Послуги податкового адвоката:

 1. складання заперечення на акт податкової перевірки;

 2. участь в розгляді справи про податкове правопорушення;

 3. представництво в суді по податковим спорам;

 • Послуги з податкового планування (перспективний розрахунок податкового навантаження, складання оптимальної податкової політики);

 • Консультування з різних питань бухобліку, оподаткування, консультаційний супровід.